50. výročí založení Poradny Pro Rodinu Olomouc!

Naši akci, kterou chceme oslavit 50. let od založení Poradny pro rodinu Olomouc, jsme neskromně nazvali konferencí a skutečně bychom rádi účastníkům nabídli to, co původní význam slova “konference” znamenal.
Slova “conferre” a “confero” se užívala ve významu něco “snášet” či “srovnávat“, ale též i “slučovat” nebo dokonce “věnovat“.  Obecněji se pak vžil význam “shromáždit“.
Velmi by nás potěšilo, kdyby se tahle konference stala “shromážděním” lidí, kteří by na jednu hromadu “snesli” to, co by rádi “věnovali” podpoře našich rodin.
Bylo by fajn zažít, jak se různé pohledy, postoje a nápady, jak restartovat, posílit, prostě “refrešnout” českou rodinu, navzájem “srovnají” a snad i “sloučí“.
Bylo by fajn zažít “sdílení” respektu a snad i lásky k tomu, co rodina je. Že rodina vůbec je!

PROČ "REFREŠŠŠ"?

Často dostáváme otázku, proč jsme si vybrali zrovna takový název. Co že tím “REFREŠŠŠ!” vlastně myslíme. Proč zrovna to cizí slovo a proč to má ta tři “Š”?
Tak pokud byste to chtěli vědět, máme tu pro Vás rovnou dvě varianty odpovědí. A platí obě…

Jeden z nejvíce respektovaných výkladových slovníku, Merrieam-Webster Dictionary, nám nabízí tento výklad slova “refresh”, které jsme si vzali za pilíř názvu naší konference:

Refresh může znamenat
1) obnovení síly a rozhýbání se
2) osvěžení
3) povzbuzení
4) znovunaplnění, doplnění
5) aktualizování

A my, kteří se v poradně den co den potkáváme s (nejen) českými rodinami, jsme naprosto přesvědčeni, že přesně tohle současná rodina potřebuje…

1

Že po několika letech direktivního přidušení, nadbytečného strašení i skutečného ohrožení, po kterých následuje doba jiného ohrožení, strašení a vlastně i opětovného přidušení, potřebuje mnoho rodin obnovit své síly a nějak se zdravě rozhýbat

2

Cítíme, že rodinám chybí občerstvující osvěžení

3

…stejně jako se jim nedostává dostatek laskavého povzbuzení

4

Jsme přesvědčení, že je třeba připomenout to, co má být naplněním rodinného údělu, abychom si mohli doplnit to, co jsme v rodinách v té postmoderní tekuté době poztráceli.

5

A to vše s respektem k tomu, že se prý doba mění a že to s sebou nese i jistou potřebu “aktualizace” rodinného systému.
Když už, tak bychom si přáli aktualizaci stabilní, skutečně funkční a uživatelsky přínosnou, ne jen “user friendly”, ale “user helpfull”. Nechceme žádné betaverze ani načančané “vychytávky”, které systém rodiny nadměrně zatěžují a uživatele, členy rodin, vedou ke zmatení a k závislosti na externí podpoře.

Aktualizace totiž z našeho pohledu nemusí znamenat, že něco starého nahradíme novým.
Aktualizace může znamenat, že něco, co jsme jako zastaralé odložili, můžeme opět vnímat jako aktuální.

předpona

RE-

Předpona “re-” odkazuje na opakování, na repetici.
A taky že jo!

Rodina, rodinný systém, existuje prokazatelně mnoho tisíc let.

Rodina opakovaně přežila mrazy v různých dobách ledových i záplavy v dobách oblev a oteplení.

Rodina přežila tisíce válek a neméně tolik epidemií.

Samozřejmě, všechny tyhle katastrofy nepřežili všichni lidé. Ale rodina jo.
A od toho je rodina, aby rodila. Aby nejen rodila jednotlivce, ale rodila a formovala rody, ve kterých se jedno pokolení střídá s dalším a dokola opakují koloběh života…
…a znovu a znovu jej zvládají!

přípona

-ŠŠŠ

Koncovka “-ššš” nám připomíná vypouštění páry

Což by bylo taky fajn umět.
Umět vypustit páru, vyfouknout napětí, umět si vydechnout a oddechnout.
Je proč! Máme za sebou náročné časy. A před sebou…

Budeme však upřímní:
To “-ššš” nám hlavně připomíná šumění bublinek v proseccu nebo šampaňském, když se rozlévá k přípitku.
A ono je taky na co si připít! 
Na rodinu! Na zdraví! Na nás!

Ostatně, 50 let fungování naší Poradny pro rodinu Olomouc…
…to si o ty šumivé bublinky fakt říká!

UPOZORNĚNÍ: REGISTRACE AŽ OD ŘÍJNA 2022.
Nyní pouze zkušební provoz.

Kliknutím na obrázek vlevo nebo na tento text se dostanete na stránku s registračním formulářem pro přihlášení k účasti na naši konferenci.
Naši konferenci jsme se rozhodli nabídnout všem zájemcům zdarma, účast je však omezena kapacitou konferenčních prostor. Víc jak magických 100 míst nabídnout nemůžeme.
Proto ta registrace. Kdo se zaregistruje a udělá to včas, ten má místo zaručené.

Čas do začátku registrace

 • 00dnů
 • 00hodin
 • 00minut
 • 00vteřin

Počet volných míst

0

odhad k dnešnímu ránu

Čtvrtek 1. 12. 2022.

Zahájení programu v 9:00h, prezence od 8:00h.
FB událost 
iCal

Díky laskavé podpoře statutárního města Olomouce se konference uskuteční v konferenčním sále olomouckého magistrátu na Hynaisově ulici č. 10, viz mapka.
Místo je dobře dostupné MHD, cca 5-7 minut od zastávek Palackého či Náměstí Hrdinů, aktuální informace najdete v IDOSu.
Parkovací možnosti v centru Olomouce jsou velmi omezené!

HARMONOGRAM KONFERENCE

Program konference je v tuto chvíli v přípravě. Očekáváme, že tak měsíc před termínem konference budeme schopni nabídnout kompletní harmonogram.
Nyní nabízíme jen předběžný časový rámec.

 • PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

  8:00 - 9:00

  Otevření prostor pro účastníky a zahájení jejich prezence.
  Možnost využití šatny i drobného občerstvení.

 • ZAHÁJENÍ KONFERENCE

  9:00 - 10:00

  Úvodní slovo hostitelů a osobností, které převzaly nad konferencí záštitu.

 • I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

  10:00 - 11:30

  2-3 odborná sdělení pozvaných hostů

  (bude upřesněno)

 • POLEDNÍ PŘESTÁVKA

  11:30 - 12:00

  Bude přichystáno drobné občerstvení.

  Čas na vzájemná neformální setkání.

 • II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

  12:00 - 13:45

  Cca 3-4 odborná sdělení.

  (bude upřesněno)

 • PŘESTÁVKA

  13:45 - 14:00

  Bude přichystáno drobné občerstvení.

  Čas na vzájemná neformální setkání.

 • III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

  14:00 - 15:30

  Cca 3-4 odborná sdělení.

  (bude upřesněno)

 • ZÁVĚR KONFERENCE

  cca 15:30 - 16:00

  Závěrečné slovo hostitelů, místo pro zpětnou vazbu

Nejpozději měsíc před zahájením konferenci zde bude k dispozici ke stažení její program ve formátu .PDF.

+420 731 447 451

telefon na organizátory,
tj. Poradnu pro rodinu Olomouc
pověřený organizací: Petr Hroch